AS Templates

Aktualno?ci

Promocyjne ceny na wynajem wzkw

Menu

Serwis

Serwis
Do wykonywania us?ug posiadamy wysoko wykwalifikowan? kadr? techniczn?.Nasz serwis wykonuje remonty kapitalne i naprawy bie??ce wzkw wid?owych wszystkich typw oraz adaptacj? silnikw benzynowych i wysokopr??nych do zasilania gazem.

Wykonujemy:

Remonty kapitalne wzkw wid?owych - oferujemy wzki zast?pcze na czas naprawy
Naprawy bie??ce w pe?nym zakresie
Remonty silnikw i skrzy? biegw
Monta? instalacji gazowych
Przystosowanie wzkw z silnikami DIESEL do zasilania gazem
Przegl?dy techniczne wzkw wid?owych
Monta? dodatkowego oprzyrz?dowania: przesuwy boczne wide?, chwytaki, obrotnice i inne


Wykonujemy comiesi?czne konserwacyjne przegl?dy techniczne wymagane przez Urz?d Dozoru Technicznego. Przygotowujemy wzki do odbioru dozorowego.

Nasi specjali?ci posiadaj? uprawnienia kwalifikacyjne UDT.Proponujemy sta?? wsp?prac? w zakresie przegl?dw konserwacyjnych, ktra zapewni Pa?stwu najwy?szy poziom bezpiecze?stwa u?ytkowania wzka przy najni?szych kosztach oraz zgodno?? z wymogami Ustawy o Dozorze Technicznym.